ثبت برند چیست

ثبت برند، فرایند ثبت رسمی یک نام تجاری یا علامت تجاری در یک اداره ثبت علائم تجاری است. این فرایند به صاحب برند، حق انحصاری استفاده از آن نام یا علامت تجاری را در یک حوزه جغرافیایی خاص می‌دهد. ثبت…

برند چیست

برند نام، اصطلاح، طرح، نماد یا ویژگی دیگری است که سازمان یا محصول را از رقبای خود در نظر مشتری متمایز می کند. برندها در تجارت، بازاریابی و تبلیغات برای اهداف شناسایی و تمایز استفاده می شوند. یک نام تجاری…

خرید V2ray