برند چیست

برند نام، اصطلاح، طرح، نماد یا ویژگی دیگری است که سازمان یا محصول را از رقبای خود در نظر مشتری متمایز می کند. برندها در تجارت، بازاریابی و تبلیغات برای اهداف شناسایی و تمایز استفاده می شوند. یک نام تجاری…